The Flowery Triod

The Flowery Triod
Original title: Triod' cvetnaja
Year: 1491
Source: The National Library of Poland
Language: old Ukrainian
Read the book
English Editorial:One of the oldest printed liturgical Byzantine-Slavonic books is an incunabulum issued by the printing house that was the first in the world to print Old Church Slavonic texts in the Cyrillic alphabet. An embroiderer, Szwajpolt Fiol (d. 1525 or 1526) together with a mining entrepreneur, Jan Turzon, set up their printing house in Krakow. Their business, conducted in a city belonging to the Latin culture circle, soon became a well-organized and efficient enterprise, as evidenced in the large editions of four liturgical books that were printed there in a short period of time. Among those books, which are well known to this day, was "The Flowery Triod". It contained Orthodox services for movable feasts in the Easter period from the Feast of the Resurrection (or the Sunday evening of the 6th week of Lent) to the 1st Sunday after Whitsun (the descent of the Holy Spirit).
Polish Editorial: Mieszczanin Szwajpolt Fiol (zm. ok. 1526), przybyły do Krakowa z Niemiec, z zawodu hafciarz, zajmował się sporządzaniem szat kościelnych i haftowanych obrazów. W roku 1483 uruchomił pierwszą w świecie drukarnię nastawioną na tłoczenie ksiąg w języku cerkiewnosłowiańskim. Z drukarni Fiola wyszły cztery duże księgi liturgiczne w tym języku zawierające godzinki z modlitwami i psalmami na określone godziny dnia i nocy ("Czasosłowiec"), zbiór hymnów św. Jana z Damaszku w układzie ośmiogłosowym ("Os'mogłasnik"), triodion postny zawierający modlitwy i rytuał wielkopostny ("Triod' postnaja") oraz prezentowany druk (powstały przed 1491) - triodion kwiatowy zawierający porządek nabożeństw kościoła prawosławnego dla świąt ruchomych, przypadających od Wielkanocy do pierwszej niedzieli po Zasłaniu Ducha Świętego ("Triod' cwietnaja").


Read more on Historiebloggen