Minnet av vikingatiden, Mats G. Larsson, Atlantis förlag, 2005, ISBN:9173530654

Bokrecension:


De sagor brukar kallas kungasagor, de berättelser som skildrar nordisk och särskilt norsk historia från vikingatiden till den äldre medeltiden. De så kallade ättesagorna eller islänningasagorna som händelser på Island under samma tid behandlas inte.

Under senare år har man kunnat se ett ökat intresse för de isländska sagorna från olika forskningsdiscipliner, och även en större öppenhet inför deras historiska innehåll och för den muntliga tradition som kan ha legat bakom dem.

Det är riktigt att sagoskrivarna lade in sina egna historiska förklaringar på ett annat  och mer dramatiserat sätt än dagens historiker.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu