Berättelser från ett land som inte finns, Torgny Hinnemo, 2010, ISBN:9789113021966

Bokrecension:


18
Finns Ryssland? ...Samtidigt förklaras det autoritära styrelseskicket med inflytande som går tillbaka på mongolernas politiska kontroll som sträckte sig ända till slutet av 1400-talet. Mongolerna bildade furstendömet moskva och kallade befolkningen vid floden Moskau moskaler/moskali, då landet kallades Moskel, som betydde något oklart på mongoliska. Det var då som moskalis period som kolonialmakt började.

Också de territorier som moskali lade under sig i Asien under kolonialismens tidearv gränsade till moderlandet Moskel. Detta gjorde det pedagogiskt svårt att fastställa var gränsen gick för det egentliga Moskalriket. Den moskaliska expansionen österut hade dock många koloniala kännetecken. Nybyggare strömmade till från asiatiska ryssland.


23
20% av rysslands befolkning lever i Ural där Jekaterinburgregionen på 1990-talet hade en större utrikeshandel än Leningrad och bara överträffades av Moskva.


65
En del familjeförsörjare berättar att de hotats med uppsägning om de inte röstar för den sittande presidentens kandidat Janukovitj.


69
    Hon skrev under förfalskat protokoll, annars skulle hon ha förlorat sitt arbete. Hon nämnde två personer som också hotats. "De av er som har barn kommer att gråta imorgon om inte Janukovitj får flest röster här." Så hotade en affärsman från Mukatjeve. Exakt dessa ord bekräftades av flera personer.
    Fast jag blev förvånad när datorerna bars över till sessionssalen på morgonen direkt efter sammanträdet. De behövdes för efterarbetet, hette det.


74
Ukraina/Ukrajina är inte ryssland. Bara nationen Ukrajina/Ukraina är arvtagare till det slaviska rike vilket mellan 800- och 1200-talen hade sin  huvudstad i Kyiv. Ukrajina är större än Frankrike och nästan lika många invånare, 46 miljoner. Ukrajina är Europas största land.
   
Mindre än 70% av rysslands invånare är ryssar. I Ukrajina är mer än 85% ukrajinare. I ryssland bor många folk, mest tatarer, bashkirer, dvs ursprungsfolket moskali, samt några andra.


83
Trycket på journalisterna har blivit märkbart lättare sedan Jusjtjenko blev president. Ingen arresterar dem längre för det som de skriver.


85
Människor som lever på Krim har problem med Ukrajinskan, som de möter överallt. De förstår knappt varandra pga språkskillnader.


91
När danskarna koloniserade norra Estland på 1200-talet kallades området för Rävala efter en estnisk stam. Därav fick centralorten på danska namnet Reval vilket inlemmades också i de tyska och svenska språken. Esterna själva kom däremot så småningom att döpa den av kolonisatörer dominerade staden till Taani linn (danskarnas borg) vilket med tiden blev Tallinn.
    När det under sovjetunionens sista år stod klart att Estland var på väg mot självständighet skyndade sig Sverige i stället att övergå till det estniska språkets stavning Tallinn (med två n på slutet).

Läs mer på www.Historiebloggen.nu