Denna dag i Polens historia: 16 september

Denna dag för 351 år sedan, den 16 september 1658, undertecknades freden i Hadziacz (nuvarande Hadiach Гадяч i Ukraina). Freden slöts mellan det polsk-litauiska samväldet (Rzeczpospolita Obojga Narodów) och kosacker under hetman Iwan Wyhowski. I korta drag innebar freden att kosackernas ställning i samväldet upphöjdes till en nivå likvärdig med både polacker och litauer. Därigenom omvandlades samväldet till ett polsk-litauisk-rutenskt samvälde (Rzeczpospolita Trojga Narodów). Furstedömet Rutenien, även kallat storhertigdömet Rus (Wielkie Księstwo Ruskie), bildades. Men på grund av motstånd från adeln (szlachta), ryska invasioner och motsättningar mellan kosackerna själva implementerades inte freden fullt ut, och 1659 kom furstedömet Rutenien under Moskoviternas överhöghet och förtryck.

Denna dag för 341 år sedan, den 16 september 1668, abdikerade kung Jan Kazimierz II Waza (Johan II Kasimir Vasa). Jan Kazimierz var son till kung Sigismund III av Polen (och f.d. kung av Sverige) och regerades 1648-1668. Efter abdikationen åkte Jan Kazimierz till Frankrike och blev abbot vid jesuitklostret i Nevers. Han var den tredje och siste polske kungen av Vasaätten.

Ordlista:
hetman (m) – hetman, motsvarande överbefälhavare
szlachta (f) – adel r
zeczpospolita (f) – republik, samvälde
oboje – båda två
troje – tre
księstwo (n) – hertigdöme, furstendöme


Läs mer på www.Historiebloggen.nu