Moskvariket - Moskovitien - Furstendömet Moskva - Dukedome Moscow

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Muromian-map.png

    Kartan representerar folkstammarna och riken på 800-talet.

Enligt denna karta så ligger dagens Moskva i landet/riket Meshchera, närmare gränsen till Merya. Om vi tittar på modern karta från 2013, så ser vi att de flesta moskovitiska/ryska städerna ligger i närhet av eller i Moskva oblast, i området som täcks av tre länder/riken Merya, Meshchera och Murom. Lägg också till detta att Mordvinians/Mordviner räknar sig själva som ryssar/moskoviter. 

De norra slaviska stammarna bland vilka fanns Vener/Slovener/Slovenians och Krivitjer/Krivichs, måste ha haft krig mot "de andra", dvs Mererna+Meshchererna+Muromer, som alltså segrade på 1200-talet och grundade tillsammans med tatarerna furstendömet Moskva. Detta furstendömet växte till storfurstendömet Moskva och senare år 1547 till Moskovitien som efter år 1617 fick status/privilegier och kallas Moskvariket fram till 1721, då Peter I började förfalska sitt lands historia, eftersom han var inte nöjd att bli kallad tatar och ville rentvå sig från denna smutsiga historia. Många historiska böcker brändes och förstördes. Många historiska böcker skrevs om. Tsaren Peter grundade även egna lagar och bildade ett nytt namn åt sitt rike, allt för att rentvå sina rötter, för att bli en europeé och glömma sitt tatariska ursprung.

Moskoviterna måste ha tagit många slo-vener till fånga, som måste ha assimilerats med moskovitiska folket (tatarerna). Eftersom moskoviter kallar sig själva för slovianer/slavjaner, som kan vara av finskt ursprung.

Suzdalslandet kallades Moksel. I Moksel bodde folkstammarna: Moksha, meria/merier, mari, vepser, tchud/tjud, mordviner/mordva mm. Hit kom Monomachs son Jurij Dolgorukij, han gifte sig med inföding-kvinna (från Meria?), vars son fick namnet Andrej Bogolubskij och hade typiskt ugriskt-tatariskt utseende. Han växte upp i skogsmiljön med vilda traditioner enligt finskt-ugriska seder. År 1169 gick han till attack mot Kyiv. (för att hämnas sin far?)

Landet Moksel/Moskel beboddes av finsk-ugriska folkstammar, vilket bekräftas av arkeologiska utgrävningar ledda av O.S.Uvarov. Av dom 7729 gravhögar som undersökt, fanns inte enda med slaviskt ursprung.

År 1237 Gyllene Horden erövrade landet Moksel/Moskel. Furstarna Jurij och Jaroslav Vsevolodovich kapitulerade. Jurij Vsevolodovich av Vladimir tjänade khanen Batyj (Batu Khan). Således ingick furstendömet Rostov-Suzdal i Gyllene Horden. När Jaroslav Vsevolodovich attackerade Rostov-Suzdal, lämnade han sin 8-årige son Alexander Nevskij (namnet "Nevskij" lades till av moskovitiska historieskrivarna flera århundraden efter) som gisslan. Alexander Nevskij fick växa upp i Gyllene Hordens familj år 1238-1243 och blev som blodsbror (mongolska: ande/and) till khanens Batyjs son Sartak, och lärde sig tatariska traditioner samt levnadssätt. Alexander Nevskij gifte sig med khanen Batyjs dotter, och därigenom blev trogen tjänare till Gyllene Horden.

Dessa folk föraktade och var främmande till: europeisk kultur och skrift, moral, ärlighet, artighet, mänskliga värdighet, historia.

Furstendömet Moskva grundades år 1277 av khanen Mengu-Timur, medan själva bosättningsplatsen Moskva grundades 1272. Detta bekräftas av folkräkningslistorna från Gyllene Horden, som skrevs första gången år 1238-39 och andra gången år 1254-56, där det alltså ej nämnts Moskva överhuvudtaget.
   
Khan Uzbek /ÖzBeg/Osbeg (reg. 1319-1328) tillsatte år 1319 Moskvas första knjaz/furste Kolhan/Kulhan/кулхан (Qulpa, Kulpa, Kildibég, Külpə, Kullpa, Кульпа, Кулпа?) av dynastin Chingizid, som regerade i Moskovitien fram till 1598. Dvs Moskvas första knjaz/furste var av tatariskt ursprung. År 1328 fick Kolhan titeln storfurste ("velikij knjaz").
I moskovitisk historieskrivning bär Kolhan namnet Ivan Kalita.
Gyllene Horden kallades sina furstar för "baskak", vilket framgår av tatariska manuskript. Baskak hade högsta rangen, medan knjaz kom på fjärde eller tredje plats.

Kolhan (Ivan Kalita) fick mössa av khan Uzbek. Denna mössa var smyckad med guld och egentligen var en Bukhara-mössa ("tubetejk"). Mössan senare fick namnet Monomakhs mössa.

När år 1547 tsaren Ivan IV skulle krönas i kyrkan skrevs "certifikat" ("gramota") under med 37 namn, av vilka var 35 falska. Ivan IV krönades som "Moskovitisk tsar" ("Moskovskij tsar") som arvtagare till romerska och grekiska kejsare. Med detta certifikat, ville moskoviterna göra anspråk på Bysantinska riket, dvs härifrån föds iden om Tredje Rom.

1598 kom dynastin Romanovy/Kobyliny.
1613 Ortodox kyrka behåller Chingizids traditioner genom sin makt.

År 1701 skriver tsar Peter I lag som förbjuder alla erövrade folk innehav av: krönikor, kronografier, manuskript, arkiv, kyrkböcker etc.
År 1716 beställer Peter I kopia på Kenigsbergsavtalet, där det påstås framgå om enandet av Kyivriket med furstendömet Moskva, samt slovenska landet (Krivia) med finsk-ugriska landet (Ingria, Karelia, etc). Originalet förstördes. Kopian gavs inte tillträde till, förutom självaste Peter I. Denna kopian tjänade som bevis och grundfakta på vilket grundade Peter I det Rosyjska Imperiet, samt kallade moskoviterna för rossyjaner/rossianer. För att befolkningen skulle börja anta nya namnet, kallade Peter I på europeiska skrivare, som kunde bistå med kunskap i skrivkonsten när Peter I skulle producera propagandan för sin nya historia.

Katerina II fortsatte i Peters spår och utfärdade nya lagar samt bildade år 1783 en "kommission för historisk skrivning", där det ingick flera historiker och skrivare. Denna kommission hade till uppgift att samla in historiskt material samt skriva nytt material. Därför skrevs om i ny version följande historiska verk: Igorskvädet, Nestorskrönikan, Laurentian codex, mm.

Med dagens globala tillgång till källmaterial och arkeologiska fynd, kommer historien att återställas.