Rus är varken Ruotsi eller Roslagen

Först och främst så nämns en östslavisk befolkning i Erikskrönikan. Författaren kallar dessa östslaver för Rytzane, och deras land för Rytzane land. Denna term eller benämning kan jämföras med slaviska ordet för riddare, Rycari. Vi ser på samma gång att det mest sannolika är att det är den rätta tolkningen.

Vissa författare försöker dock envist inbilla sig att Rytzane låter eller är likt finnarnas Ruotsi (alltså Sverige på finska) och Roslagen. Samtidigt som finnarna kallar Rytzane för Venäjä och esterna säger Venemaa, som är den verkliga historiska benämningen på folkstammen som befolkade områdena där nuvarande Novgorod och Ladoga ligger, alltså Vener (det svenska namnet). 

Rus härstammar från en äldre folkstam som i de äldre latinska texterna kallas Rutheni. Detta folk räknas som germansk stam, då de bebodde ett område i Frankrikes sydöstra landskap gränsande mot Tyskland. Dessutom kan idag spåras Valoun-spår i Ukrainas befolkning.
Och fram till 1900-talet kallade sig en liten folkgrupp i Ukraina för Rutener och Rusiny. 
Här har vi två starka bevis, som brukar förbigås i svensk historieskrivning pga det är finare och hederliga att räkna vikingar som handelsmän som grundlade ett helt rike, som det felaktigt idag kallas Ryssland. 

I historiska sammanhang gäller det att vara källkritisk och ta allt med en nypa salt. Tack vare okunniga och lögnaktiga författare kan historien förvrängas och förfalskas till respektive författares tycke och önskan.