Ukrajina Ukraina

På medeltiden och innan den, kallades Ukrajina/Ukraina:
  • Ostrogard, Ostragard, Ostregard
  • Hungard, Chunigard, Hunnorum, Hunorum, Hunia
Källor
Helmold's "Chronica Slavorum".


Andra förekommande namn:
Hunnaland (vikingasagor)
Vkrayn, Vkrayne, Vkrayna
Krayna, Krayne
Vkrania, Vcrania, Vkraine
Krajina


Läs mer på www.Historiebloggen.nu