Götarnas riken - upptäcktsfärder till Sveriges enande, Mats G.Larsson, 2002, ISBN:9789174866414

25
Oden är känd i den fornisländska litteraturen under binamnet Gautr eller Gauti. Stammen i detta ord är densamma som folknamnet "götar" - Gautland är än idag det isländska namnet på götarnas landskap - och vissa forskare har till och med hävdat att folket uppkallats efter guden.

41
Goterna ansåg sig härstamma från ön Scandza, dvs Skandinavien. Därifrån hade de en gång för länge sedan utvandrat under ledning av kung Berik.

52
Sedan herulerna vandrat norrut och bland annat passerat alla slavernas stammar nådde de fram till danernas område, skriver Prokopios. Detta marscherade de igenom utan att folke. Där gjorde dem något ont, och slutligen  nådde de fram till Oceanen. På den seglade de över till den mycket stora ön Thule, där de bosatte sig i närheten av en folkrik stam som hette Gautoi.

56
Herulerna dödat sin egen kung Ochus och skickade sändebud till ön Thule.
De blev helt enkelt tvungna att återvända till ön, där de lyckligtvis hittade en ny kandidat vid namn Datius. I följe med honom, hans bror Aordus och två hundra unga heruler från Thule begav sig sedan söderut för andra gången.

65
Det kom varjager från andra sidan havet och utkrävde skatt av tjuderna och av slovenerna, av mererna och av vepserna och av krivitjerna. Enligt Nestorskrönikan.

När fursten Oleh - det nordiska Helge - hade erövrat Kyiv på 880-talet bestämde han nämligen att Holmgardr skulle betala skatt till varjagerna, "för fredens skull". 300 hryvnjor om året skulle man erlägga, dvs en silvermängd på omkring 60kg, och det fortsatte man med ända till furst Jaroslavs död år 1054 säger den rutenska krönikan.

120
Snorre berättar att Sigrid senare gifte om sig med den danske kungen Sven Tveskägg. Ragnvald Jarl ska däremot ha varit kvar i Västergötland fram till 1019, då han blev fördriven till Rutenien av Olof Skötkonung i samband med att kungens dotter Ingegärd förmäldes med den rutenske fursten Jaroslav. 

145
De kunde vinna inträde i den bysantinske kejsarens elittrupper, och det var mot denna bakgrund de rutenska furstarna kallade på dem över havet då fiender hotade.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu