Slaviska folk

Ryska folket ingick just i ett multinationellt imperium. Och dessutom var språket starkt politiskt bundet, då ryssland eller moskali, som ryska befolkningen kallades innan Reformerna av Peter I och sökandet efter sitt ursprung.