Rysssland är ett asiatiskt land

    Ryssland är ett asiatiskt land. Ryssland är arvtagare till Mongolväldet. 
Gång på gånd träffar vi på argumenten som leder oss till uppfattningen om att ryssarna är asiater.
Ryssarna brukar själva säga att "det inte går att förstå sig på ryssland". Vad döljer sig bakom det uttlåtandet?

Moskoviterna eller deras riktiga ursprungsnamnet Moskali/Moskalerna har anknytning till mongoliska namnet på floden som rinner genom den ursprungliga bosättningsplatsen som båda heter Moskau. Det är förresten just därför som man på engelska uttalar Moskau men skriver Moscow. För att ''cow'', dvs en ko, uttalas ''kau'' och därmed är Moscow det rätta, ursprungliga namnet på både bosättningsområdet samt floden.

När den engelske ''ambassadören'' reste till Moskovitien/Moskauvitien på 1500-talet, skrev han en utförlig reseberättelse för hans ''arbetsgivare'', drottningen av England. Det var en slags rapport. I denna rapport skrev han om mötet med moskalerna/moskali. Det som man reagerar på är att den moskaliske/ryske tsaren Theodor säger att han kommer från Bela/Beala-dynastin. Den engelske resenären fick också veta, skriver han, att Bela/beala betydde ''vit'', alltså färgen vit. Man kan självklart tänka på Belarus. På svenska heter landet Vitryssland. Vilket i för sig behöver inte vara en tillfällighet. Här kan det nämligen vara gömd en historieförfalskning. Varför, frågar man sig. Ju, för att vitryssar aldrig kallade sig själva vitryssar eller belaruser. De räknade sig själva som litauer. Vi pratar alltså innan 1600-talet. Och det ska inte glömmas att vitryssarna inte ser Kyivriket som sin vagga. Istället pratar de om sina litaueska rötter. Därför är vår fråga här: Hur skapades namnet Belarus/Vitryssland?

Om Bela/Beala-dynastin inte kom från Belarus/Vitryssland, var kom den ifrån då? Här kommer moskalis historia in i bilden. Det är nämligen så att mongolerna använde sig av ett färgsystem för att beteckna världens väderstreck. Österns färg Blå, söderns färg Röd och Västerns färg Vit.

I historieböckerna går det att läsa om mongoliska Gyllene Horden. Den delen av mongoliska imperiet som låg i väst, alltså Västriket. Det fick heta Gyllene antagligen för att mongolerna/tatarerna plundrade Kyivriket och stal med sig det mesta av dess lyx, framförallt guld då. Än idag står kvar det historiska minnesmärket Gyllene Porten i Kyiv som en symbol för stadens och rikets rikedom. Det är egentligen ganska självklart, då staden och riket ligger än idag på en korsning mellan väst och öst, nord och syd. En central mötesplats. Hit kom köpmän från alla världens hörn.
   
Då är vi överens om namnet Gyllene, men Horden då? På mongoliska betydde Ordu nation eller stam (alltså rike eller furstendöme i europeiska termer) men när moskali/moskoviterna/ryssarna började skriva böcker förslaviserade de ordet till Orda och gav betydelsen och översättningen tältläger. För att understryka att Gyllene Horden var ett mobilt tältläger, alltså en arme och inget annat. Det kom till engelskan i nästan oförändrad form, nämligen Golden Horde.
   
Mongolerna svepte över Europa lika plötsligt och spårlöst som de försvann. Men i mongoliska källor står det inget om att denna styrka eller tältläger eller arme återvände tillbaka till Mongoliet. Attacken kom från riket som låg och ligger kvar nära till Europa, näligen Moskau/Moskovitien. Till och med svenska spionen Erik Palmqvist bekräftar ryssarnas/moskalis/moskoviternas barbariska natur. Vilket vi känner igen från mongolerna/tatarerna. Moskali/moskoviterna/moskalerna/ryssarna är alltså arvtagare till Gyllene Horden. Om inte de i själva verket var samma stam/nation/folk.

   
Då faller allt på plats. Nästan. Mongoliska Västriket, Gyllene horden eller White Russia, Belarus är således samma nation, stam. Men varför ville ryssarna/moskalerna/moskali luras? Och framförallt varför ville de lura europeerna om vilka de var? Varför fick den litaueska nationen heta Belarus/Vitryssland?
   
Det finns åtskilliga bevis för att Peter I ville skriva om sin och sitt rikes historia. Men även hans föregångare på 1600-talet tänkte i samma banor. Varför? Varför dölja att de är asiater och arvtagare till Gyllene Horden eller Mongolväldet? Förklaringen kan ligga i koloniseringen av Ukraina på 1600-talet som alltid varit ett europeiskt land. Ukraina är Centraleuropas mitt. Ukraina är Kyivriket. Så det är inte så konstigt att Peter I ville ha bättre anfäder än mongolernas Gyllene Horden. Han såg att ukrainarna var en storslagen, europeisk nation. Det var genom Ukraina som moskali/ryssarna fick känna på ett europeiskt liv. Ukrainarna var lärda i antikens klassiska läror som filosofi, latin. De kunde spela vacker musik. De hade vackra mnusikinstrument. De klädde sig vackert.
   
Då blev tsaren Peter I avundsjuk på ukrainarna. Han ville leva ukrainarnas liv. Men eftersom han var barbar och asiat var hans taktik att utplåna och stjäla istället för att lära sig och anpassa sig. Det var inte så konstigt, han handlade enligt mongolernas sätt och syn. Vi minns ju hur Gyllene Horden attackerade Kyivriket på 1200-talet. Därför upprerade han samma taktik. Men det gick trögt. Och därför försökte han istället att förtrycka ukrainarna och assimilera de i sin egna, asiatiska nation. Vilket misslyckades. Trots att det hittades på ett unionsavtal mellan Ukraina och moskali på 1650-talet, så förblev nationerna som två motpoler. De var och är fortfarande för olika. Därför ser vi 2013 en revolution i hela Ukraina mot regimen som styrs av ryssarna/moskalerna/moskali. Ukrainarna har igen blivit starka och driver tillbaka asiaterna. Det är inte tillfällighet att EuroRevolutionen i Ukraina heter just så.
   
Ryssarna är således asiater som är avundsjuka på sina grannar, ukrainarna. Ryssarnas tydliga strävan mot Asien, tillbaka till sina rötter, återställer och bekräftar deras historia. Ryssen vill inte ha Europa. Ryssarna förstår sig inte på Europa. Ryssarna är asiater som är stolta över sitt asiatiska ursprung. Självklart är de mot Europa. Det har de ju varit sedan begynnelsen.
   
Det försklarar också varför det bor ryssar/moskali/moskaler på Krim och i östligaste delen av Ukraina. Dessa områden har alltid bebotts av tatarer, alltså mongoler.

Läs mer på www.Historiebloggen.nu