Kyivrutenien

Kyivrutenien (även Kievrutenien) var från 800 till 1300-talet ett rike som dominerades av furstendömet Kyiv och omfattade under sin storhetstid större delen av Rutenien (dagens Ukraina, norra Rumänien och östra Slovakien). Riket beboddes av Rutener som även styrde riket.

Läs mer på www.Historiebloggen.nu