Ryska språket

Ryska eller, som det kallas av ryssarna själva, Rossyjska språket är nära besläktat med mongoliska.
Ryskan har mest låneord från mongoliskan:

Kindjal = dolk
Bedrysj = någon form av spjut med yxhuvud.
Loshad = häst
Kaldun = trollkarl
mm.

Efter att ryskan hade "moderniserats" av Peter I på 1700-talet, fick språket en fransk syntax, alltså meningsbyggnaden byggdes på den franska språkmodellen. Men det ska noteras att bara minimal bråkdel av befolkningen kunde läsa/skriva, mindre än 3%. Det betyder att läs- och skrivkunnigheten var förknippad med adeln eller det absolut högsta samhällsskiktet. Av denna anledning försökte Peter I att utrota böndernas talspråk för att erätta det med "nya ryskan" (den moderna varianten med franska syntaxen) för att få bort sina historiska rötter, dvs sitt asiatiska förflutna. Nya ryskan spreds därmed till Kyrgyzstan, Turkmenistan, Bashkiria, Dagestan, Mordva, Mari, Ural, Sibirien, Kazan, etc.

Den moderna ryskan har ändå behållit många mongoliska/asiatiska låneord trots Peters reformer. Dagens lingvister hittar gång på gång likheter mellan ryskan och asiatiska språk som mongoliska.


Läs mer på www.Historiebloggen.nu